informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice dzieci wstępnie przyjętych do żłobka  informujemy, że od dnia 15.06.2020 r do 30.06.2020 r         w godzinach od 8.00 do 15.00 będą podpisywane umowy w sprawie korzystania z usług żłobka. Prosimy o indywidualne ustalenie terminu telefonicznie lub mailowo.

Ważna informacja dotycząca przerwy urlopowej

 Drodzy Rodzice

Informujemy, że przerwa urlopowa zaplanowana jest w terminie  01.08.2020 r – 15.08.2020 r.  Ze względu na szczególną sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym, nie będzie możliwości zagwarantowania dzieciom opieki w żłobka  zastępczych w czasie trwania przerwy urlopowej. W związku z powyższym prosimy o zapewnienie dzieciom opieki we własnym zakresie.

Komunikat Prezydenta Olsztyna

Szanowni Mieszkańcy Olsztyna, Drodzy Rodzice

W poniedziałek, 18 maja br., otwieramy po długiej przerwie przedszkola i żłobki, prowadzone przez Miasto Olsztyn. Funkcjonowanie naszych jednostek oświatowych i opiekuńczych będzie jednak ograniczone z uwagi na obowiązujące nas wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dziś na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta zostaną opublikowane zarządzenia w sprawie wznowienia funkcjonowania przedszkoli i żłobków, prowadzonych przez Miasto Olsztyn w okresie epidemii, zgodnie z którymi wprowadzone zostaną w ww. placówkach kryteria przyjmowania dzieci oraz zobowiązanie dyrektorów tych placówek do opracowania szczególnych procedur organizacji pracy w tym okresie, by pobyt Państwa dzieci w przedszkolu i żłobku był bezpieczny dla nich samych, dla Państwa oraz pracowników. Z uwagi na zróżnicowane struktury organizacyjne poszczególnych przedszkoli i żłobków, warunki lokalowe i wyposażenie, poszczególne instytucje opieki mogą wprowadzić różne godziny i zasady świadczenia wychowania i opieki. Organizacja pracy będzie w obecnym reżimie sanitarnym niezwykle trudna, budzi wiele wątpliwości i obaw, zarówno u Państwa, jak i dyrektorów oraz pracowników naszych placówek.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania poszczególnych przedszkoli i żłobków uzyskają Państwo bezpośrednio poprzez indywidualny kontakt z placówką.

Mając nadzieję na Państwa wyrozumiałość i zrozumienie w zakresie mogących pojawić się ograniczeń organizacyjnych, liczę na szczęśliwy powrót dzieci do swoich wychowawców i opiekunów, a tym samym – na jak najszybsze zakończenie stanu epidemii, które pozwoli powrócić wszystkim jednostkom oświatowym w naszym mieście do normalnego tryby pracy w zakresie edukacji, wychowania i opieki.

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Grzymowicz

Prezydent Olsztyna

Pilna informacja

Szanowni Rodzice !

W związku z możliwością otwarcia żłobków od 18 maja 2020 r.
zgodnie z wytycznymi GIS I Ministra Zdrowia informujemy, że pierwszeństwo uczęszczania do żłobków
mają dzieci systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,realizujących zadania związane  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COWID-19.
Rodzice dzieci którzy spełniają powyższe wymogi zobowiązani są do wypełnienia
i dostarczenia do placówki poniżej zamieszczonych oświadczeń.

zał. nr 1 do zarządzenia-2

zał. nr 2 do zarządzenia-2

W drugiej kolejności do żłobków przyjmowane są dzieci rodziców/opiekunów prawnych,
którzy przedstawią zaświadczenie pracodawcy o konieczności ich powrotu do pracy.

informacja o zawieszeniu działalności żłobków

UWAGA RODZICE !!!

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA
23 KWIETNIA 2020 R.,

INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
OD DNIA 27 KWIETNIA 2020R.  DO DNIA 3 MAJA 2020 R.

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ o sytuacji epidemiologicznej w kraju
oraz na stronie BIP Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (zzmolsztyn.bip.gov.pl).

Informacja o zawieszeniu działalności

UWAGA RODZICE !!!

NA PODSTAWIE  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA RODZINY,
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 10 KWIETNIA 2020R.,

INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
OD DNIA 11 KWIETNIA 2020 R. DO DNIA 26 KWIETNIA 2020 R.

 

Prosimy śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ o sytuacji
epidemiologicznej w kraju oraz na stronie BIP Zespołu Żłobków
Miejskich w Olsztynie (zzmolsztyn.bip.gov.pl).

Karty aktualizacyjne

W związku ze stanem epidemii rodziców/opiekunów prawnych dzieci kontynuujących pobyt w żłobku prosimy o wypełnienie Karty aktualizacyjnej (proszę kliknąć w celu pobrania wydruku) i wraz z załącznikami, podpisaną przez obojga rodziców/opiekunów prawnych:

 

• przesyłać w formie skanów lub fotografii drogą elektroniczną na adres placówki do, której dziecko uczęszcza

 

Po wznowieniu działalności żłobka w pełnym zakresie, będą Państwo zobowiązani dostarczyć dokumentację w formie papierowej zgodną z przesłanymi skanami bądź zdjęciami. Na dokumentach oryginalnych prosimy umieścić wówczas informację „Przesłane mailem dnia…………”

 

• lub dostarczyć osobiście dla rodziców, którzy nie mają możliwości przesłania dokumentów drogą elektroniczną, przy drzwiach wejściowych żłobka zostanie udostępniona skrzynka do której prosimy wrzucić dokumenty w godzinach 800 do 1500